Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Ako riešiť logické úlohy / 2.-3.stupeň Riešenie a vysvetľovanie postupov riešení rozličných logických úloh. Obťažnosť úloh sa prispôsobí úrovni účastníkov. Najznámejšie typy logických úloh: maľované krížovky, lodičky, ohrada. V prípade záujmu môže krúžok slúžiť ako príprava na majstrovstvá Slovenska v logických úlohách.
Anasoft Litera / 3.stupeň Interpretácia konkrétnych diel z projektu Anasoft Litera
Badminton / 3.stupeň Tréning jednotlivých úderov a herných situácií. Účasť na súťažiach v badmintone pre SŠ.
Biologický krúžok / 2.stupeň Náplňou krúžku je príprava na olympiádu z biológie kategória E (2.stupeň), spoznávanie a fotenie živočíchov a rastlín v prírode, príprava projektovej dokumentácie k BO.
Bridž / 2.stupeň Bridž je najdokonalejšia kartová hra na svete a pritom jej princípy nie sú zložité. Je dokázané, že výrazne zlepšuje pamäť, čo potvrdili i výskumy z Kalifornie, kde pri testovaní skupiny žiakov, ktorá intenzívne hrala bridž, zaznamenali zvýšenie niektorých mozgových parametrov temer o 40%. Neuveriteľné a úžasné!
Čínsky jazyk / 2.stupeň Čínsky jazyk, základy písania a komunikácie, Konfuciov inštitút v BA
Čínsky jazyk / 3.stupeň Čínsky jazyk, základy písania a komunikácie, Konfuciov inštitút v BA
Debatný klub 3. stupeň Nauč sa správne argumentovať
Dejepisná súťaž Cheb / 3. stupeň Príprava na najprestížnejšiu česko-slovenskú dejepisnú súťaž
Filozoficko-vedecké kolégium / 3.stupeň Tutoriálovým spôsobom, ako na najlepších univerzitách sveta, budeme čítať úryvky z dôležitých kníh (Sofiin Svet, Freakonomics, Bod Zlomu, Výnimoční, ...) a potom o nich disktovať a rozmýšľať. Kolégium je zároveň dobrou prípravou na štúdium humanitných vied v zahraničí, rozvíja kreativitu, kritické myslenie a pomáha porozumieť zložitému svetu.
Geograficko - cestovateľský / 2. a 3. stupeň Máš rád dobrodružstvo, cestovanie, outdoorové aktivity, turistiku? Chceš sa dozvedieť viac z geografie? Spoznať zaujímavých inšpiratívnych ľudí a ich pútavé cestovateľské zážitky? Zasúťažiť si v geografickej olympiáde? Tak príď medzi nás. Zopár obrázkov z našej činnosti aj na https://www.flickr.com/photos/152318852@N04/albums/72157685076707432
Grécky jazyk / 2.stupeň Chceš sa naučiť jazyk krajiny, ktorá je jednou z medzinárodne najobľúbenejších turistických destinácií? Chceš, aby bol ten istý jazyk tvojím pracovným prostriedkom, nech už sa rozhodneš pre akékoľvek vedecké odvetvie? Viac ako 50 % vedeckej a umeleckej odbornej terminológie totiž pochádza práve z gréčtiny. Chceš sa naučiť jazyk, ktorý dal svetu základné pojmy z oblasti myslenia, filozofie, spoločnosti, demokracie, pomenoval vedy a mnoho iného? Poď a vyrazíme spolu na cestu do sveta umenia, hudby, divadla a kultúry.
Grécky jazyk / 3. stupeň Chceš sa naučiť jazyk krajiny, ktorá je jednou z medzinárodne najobľúbenejších turistických destinácií? Chceš, aby bol ten istý jazyk tvojím pracovným prostriedkom, nech už sa rozhodneš pre akékoľvek vedecké odvetvie? Viac ako 50 % vedeckej a umeleckej odbornej terminológie totiž pochádza práve z gréčtiny. Chceš sa naučiť jazyk, ktorý dal svetu základné pojmy z oblasti myslenia, filozofie, spoločnosti, demokracie, pomenoval vedy a mnoho iného? Poď a vyrazíme spolu na cestu do sveta umenia, hudby, divadla a kultúry.
Krúžok pre olympionikov z chémie / 3. stupeň Náplňou krúžku je príprava na chemickú olympiádu a iné súťaže pre 3. stupeň kategória A, B, C, prezentovanie a realizovanie zaujímavých chemických pokusov.
Lego, robotika, programovanie (pre 2.stupeň) Vzdelávanie formou hry. Rozvíjanie tvorivosti, algoritmického myslenia, prezentačných schopností a veľmi potrebnej tímovej práce. Príprava na súťaž FLL.
Let's talk in English / 2.stupeň Konverzácia v anglickom jazyku na zaujímavé témy, obohatenie slovnej zásoby, hry.
Literárny klub / 3.stupeň Interpretácia lit. diel 20. a 21. storočia
Mladý historik / 2.aj 3.stupeň Chceš sa stať súčasťou nášho tímu a vedieť viac o našej minulosti? Si súťaživý tip? Tak poď medzi nás. Naučíš sa veľa nového, spoznáš zaujímavé osobnosti a nových kamarátov, navštíviš múzeá, historické lokality. Máme úspešných študentov na dejepisnej olympiáde, na medzinárodných sťažiach. Zapájame sa do projektu Nenápadní hrdinovia. Zúčastňujeme sa rôznych besied, prednášok či už v škole alebo mimo školy. Tešíme sa na Teba.
Mladý chemik / 3. stupeň Krúžok je určený žiakom, ktorí si chcú rozšíriť obzor, doplniť vedomosti a riešiť chemickú olympiádu, C (prvé ročníky) a kat. B (druhé ročníky). 80% času sa budeme venovať teoretickej príprave a 20% rozvoju laboratórnych zručností. Tak neváhajte a pridajte sa :)
OH Gamča 2018 / 2.stupeň Príprava, pomoc pri realizácii, dozor na aktivitách OH
OH Gamča 2018 / 3.stupeň Príprava, realizácia, dozor na aktivitách spojených s OH
Orientačný beh / 2. a 3. stupeň Zopár obrázkov z našej činnosti, ktoré povedia viac než slová https://www.flickr.com/photos/152318852@N04/albums/72157685076707432
Poďme spolu do divadla / 3.stupeň Návšteva divadelných predstavení (SND, Astorka...), ktoré pomáhajú rozšíriť vedomosti zo svetovej a slovenskej literatúry
Portugalčina / 3. stupeň
Posilňovanie / 3.stupeň Kruhový tréning
Príprava na FO kategórie B a A/3. stupeň (tretí a štvrtý ročník) Príprava na fyzikálnu olympiádu kategórie A a B a iné fyzikálne súťaže.
Príprava na FO kategórie D a C/3. stupeň (prvý a druhý ročník) Príprava na fyzikálnu olympiádu kategórie D a C a iné fyzikálne súťaže.
Príprava na FO kategórie E a F/2. stupeň (tercia a kvarta) Príprava na fyzikálnu olympiádu kategórie E a F a iné fyzikálne súťaže.
Príprava na Turnaj mladých fyzikov (TMF) / 3.stupeň Krúžok je určený pre záujemcov o tímovú súťaž – Turnaj mladých fyzikov, v rámci ktorého budú riešiť zadanú úlohu
Prírodovedný krúžok / 3.stupeň Náplňou krúžku je teoretická a praktická príprava na olympiády z biológie, korešpondenčné semináre, pomoc pri SOČ,
Ručné práce / 2. a 3.stupeň Základy háčkovania a štrikovania, výroba dekorácií a doplnkov z vlny.
Ruský jazyk /začiatočníci/pokročilí 2.-3.stupeň Naučiť základnú slovnú zásobu, konverzačné témy
Šifry a stratégie ich riešenia / 2. stupeň Riešenie rôznych druhov a vysvetľovanie postupov ich riešení. Príprava na súťaže v šifrovaní. Obťažnosť úloh sa prispôsobí úrovni účastníkov.
Španielsky jazyk pre začiatočníkov / 3. stupeň
Športové hry / 3.stupeň Príprava na školské súťaže- volejbal, basketbal, florbal, bedminton
Testové úlohy z matematiky pre 3.ročník Cieľom krúžku je oboznámiť sa s rôznymi typmi testových úloh z matematiky a stratégiami riešenia testových úloh, naučiť sa zvoliť si správny time – management pri riešení testov. Monotematické testy budú zadávané elektronicky, rozbor jednotlivých úloh a ich riešení bude prebiehať osobne po dohode.
Testové úlohy z matematiky pre 4.ročník Cieľom krúžku je oboznámiť sa s rôznymi typmi testových úloh z matematiky a stratégiami riešenia testových úloh, naučiť sa zvoliť si správny time – management pri riešení testov. Polytematické testy budú zadávané elektronicky, rozbor jednotlivých úloh a ich riešení bude prebiehať osobne po dohode.
Tutoriálovým spôsobom, ako na najlepších univerzitách sveta, budeme čítať úryvky z dôležitých kníh ( Konverzácia v anglickom jazyku na zaujímavé témy, obohatenie slovnej zásoby, hry.
Tvorba šperkov / 2. a 3. stupeň Chceš si vytvoriť krásny šperk? Príď medzi nás.
Vrcholové družstvo z matematiky Príprava na prezenčné matematické súťaže, najmä matematickú olympiádu A, B, C, matematický náboj, Mathrace, Purple Comet a iné. Získané vedomosti a zručnosti žiaci využijú aj v korešpondenčných seminároch, napríklad KMS, STROM, PraSe aj v iných súťažiach ak Internetová matematická olympiáda.

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
    Grösslingová ul. 18, Bratislava 811 09
  • +421 2 529 630 97
    riaditelstvo@gamca.sk