• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Školská jedáleň

      Vyúčtovanie poplatkov za jedáleň v šk. roku 2020/2021

      Vážení rodičia.

      Začiatkom júna 2021 budú preplatky za stravovanie vrátené na účet stravníkom končiacich ročníkov.

      Začiatkom júla 2021 prebehne vyúčtovanie za školskú jedáleň pre ostatné ročníky. Preplatky budú vrátené na účet, nedoplatky budú riešené individuálne.

     • NÁVRAT ŽIAKOV DO ŠKOLY

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      Od 10.5.2021 sa vrátia na prezenčné vyučovanie všetci žiaci školy.

      - triedy sa budú pravidelne vetrať a preto je potrebné, aby mali žiaci vhodné oblečenie

      - dezinfekcia v škole je zabezpečená,

      Maturanti majú od 10.5.2021 do 14.5.2021 riaditeľské voľno.

      Od 3.mája 2021 do 14. mája 2021 sa v škole uskutoční prijímacie konanie:

     • POPLATKY ZA ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ

      Vážení rodičia,

      v prípade, že sa Vaše dieťa stravuje v školskej jedálni a platbu za obedy uhrádzate trvalým príkazom, prosím, zrušte si jeho platnosť. Vzhľadom k aktuálnemu vývoju situácie nie je potrebné uhrádzať ďalšie platby za obedy v nasledujúcom období.

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

     • Školská jedáleň

      Všetci stravníci majú prednastavené Obed A /netreba si vyberať/, vyberáte si iba v tom prípade, ak budete chcieť zmenu.

      Odhlasovanie zo stravy – 1 deň vopred do 14:00

      Prihlasovanie na stravu – 1 deň vopred do 14:00

      Zmena na Obed B - deň vopred do 14,00, posledný deň, kedy sa vydávala strava do 14,00.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 12. 6. 2021