Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva darovacia zmluva s DPH 25.04.2017 Rada rodičov pri Gymnáziu Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava Mgr. Viera Babišová riaditeľ
Zmluva prenájom nebytových priestorov s DPH 24.04.2017 Váš správca, s.r.o. prenajímateľ: Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava Mgr. Viera Babišová riaditeľ
Zmluva prenájom nebytových priestorov s DPH 18.04.2017 Kristína Pinkalská prenajímateľ: Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava Mgr. Viera Babišová riaditeľ
Zmluva 2017_MPC_EGO_155 zmluva o dodávke didaktických prostriedkov s DPH 11.04.2017 Metodicko-pedagogické centrum Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava Mgr. Viera Babišová riaditeľ
Zmluva prenájom nebytových priestorov s DPH 07.04.2017 Mgr. Juraj Holiš prenajímateľ: Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava Mgr. Viera Babišová riaditeľ
Zmluva prenájom nebytových priestorov s DPH 03.04.2017 White & Case, s.r.o. prenajímateľ: Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava Mgr. Viera Babišová riaditeľ
Zmluva servisná a materiálová zmluva s DPH 24.03.2017 Z+M servis a.s. Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava Mgr. Viera Babišová riaditeľ
Zmluva dodatok k zmluve Erasmus+ s DPH 13.03.2017 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava Mgr. Viera Babišová riaditeľ
Zmluva prenájom nebytových priestorov s DPH 13.03.2017 Mgr. Michal Horňáček prenajímateľ: Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava Mgr. Viera Babišová riaditeľ
Zmluva prenájom nebytových priestorov s DPH 08.03.2017 Pizza SEO, s.r.o. prenajímateľ: Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava Mgr. Viera Babišová riaditeľ
Zmluva darovacia zmluva s DPH 15.02.2017 Rada rodičov pri Gymnáziu Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava Mgr. Viera Babišová riaditeľ
Zmluva dodatok k zmluve o spolupráci s DPH 02.02.2017 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava Mgr. Viera Babišová riaditeľ
Zmluva prenájom nebytových priestorov s DPH 02.02.2017 Outsiterz o.z. prenajímateľ: Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava Mgr. Viera Babišová riaditeľ
Zmluva darovacia zmluva s DPH 30.01.2017 Centrum vedecko-technických informácii Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava Mgr. Viera Babišová riaditeľ
Zmluva dodatok k zmluve pranie a prenájom rohoží s DPH 27.01.2017 Lindström,s.r.o. Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava Mgr. Viera Babišová riaditeľ
Zmluva zabezpečenie služieb stravovania formou strav. poukážok s DPH 24.01.2017 GGFS, s.r.o. Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava Mgr. Viera Babišová riaditeľ
Zmluva darovacia zmluva s DPH 16.01.2017 Rada rodičov pri Gymnáziu Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava Mgr. Viera Babišová riaditeľ
Zmluva prenájom nebytových priestorov s DPH 12.01.2017 Mgr. Michal Horňáček prenajímateľ: Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava Mgr. Viera Babišová riaditeľ
Zmluva krajské kolo MO 2017 s DPH 10.01.2017 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava Mgr. Viera Babišová riaditeľ
Faktúra 223/16 mobilné služby 12/2016 42,60 s DPH 10.01.2017 O2 Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava
zobrazené záznamy: 1-20/779