Navigácia

 • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

  Vážení rodičia/stravníci.

  Z dôvodu neskorých úhrad za stravné pristupujeme od 3.12.2018 k pozastaveniu vydávania stravy komu klesne kredit pod sumu 0,-Eur (t.z., že stravník musí mať min. kredit 1,37 alebo 1,48). Obnovenie výdaja stravy sa uskutoční až po pripísaní dlžnej sumy na účet školskej jedálne a preukázaní tejto skutočnosti.

  K 31.12.2018 budeme robiť zúčtovanie skutočne odstravovaných/neohlásených obedov. K vyúčtovaniu budú prirátané režijné náklady v sume 0,15 centov/obed.

  Od 1.1.2019 sa zvýši suma stravného o 0,15 centov čo predstavuje režijne náklady.

  Po novom bude suma pre 2. stupeň 1,37 Eur a pre 3. stupeň 1,48 Eur.

  Základné informácie

  Je dôležité vedieť: Identifikácia čipom (tzv. pípnutie) slúži iba ako informácia pre kuchárku o objednanom obede a zároveň informácia rodičovi o tom, či dieťa bolo na obede. Použitie / nepoužitie čipu nemá vplyv na platbu za stravu v systéme. Platba za stravu (kredit) sa stravníkovi odráta aj v prípade, keď na obede nebol (alebo sa nepípol), pokiaľ nie je na daný deň riadne odhlásený. V takom prípade sa po prihlásení stravníka (rodiča) do Edupage stránky školy zobrazí v Jedálnom lístku informácia "Jedlo nebolo prevzaté".

  Kde sú uvedené informácie o platobných údajoch stravníka?

  Po prihlásení do Edupage stránky príslušnej školy – www.gamca.edupage.org v ľavom menu Komunikácia – Platby - kliknutím na ikonu v Moje Platby v hornej časti stránky, sú uvedené potrebné platobné údaje k strave. Veľmi dôležitý údaj platby je variabilný symbol, ktorý je hlavným identifikátorom prijímateľa platby v systéme.

  Platbu je potrebné doplniť o správu pre prijímateľa s nasledujúcimi údajmi: Meno a priezvisko stravníka

  Trvalé odhlásenie stravníka zo stravy

  V prípade trvalého odhlásenia zo stravy, je potrebné napísať žiadosť o ukončenie stravovania a vyúčtovania stravného email na jedalen@gamca.sk.

  V prípade, že sa stravník napriek ukončeniu stravovania trvalo neodhlási, je evidovaný ako stravník so všetkými záväzkami.

 • Školská jedáleň

  Všetci stravníci majú prednastavené Obed A /netreba si vyberať/, vyberáte si iba v tom prípade, ak budete chcieť zmenu.

  Odhlasovanie zo stravy – v daný deň do 7,00.

  Prihlasovanie na stravu – deň vopred do 14,00.

  Zmena na Obed B - deň vopred do 14,00, posledný deň, kedy sa vydávala strava do 14,00.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
  Grösslingová ul. 18, Bratislava 811 09
 • +421 2 529 630 97
  riaditelstvo@gamca.sk