Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • PLATBY ZA STRAVNÉ

  Žiadame všetkých platiteľov stravného aby najneskôr do 15.10.2018 uhradili platby podľa predpisov tak, aby k 15.10.2018 mali stravníci vyrovnané stravné do novembra 2018. Ďalšie platby prosím realizujte podľa dátumu splatnosti.

  Stravníkom ktorí nebudú mať uhradené stravné bude pozastavený výdaj stravy.

  Zároveň pristupujeme k upozorneniam o znížení kreditu stravníka a pripomienkam k úhrade, ktoré môžete sledovať po prihlásení na edupage.

  Riaditeľstvo školy 
  jedalen@gamca.sk

 • Školská jedáleň

  Všetci stravníci majú prednastavené Obed A /netreba si vyberať/, vyberáte si iba v tom prípade, ak budete chcieť zmenu.

  Odhlasovanie zo stravy – v daný deň do 7,00.

  Prihlasovanie na stravu – deň vopred do 14,00.

  Zmena na Obed B - deň vopred do 14,00, posledný deň, kedy sa vydávala strava do 14,00.

 • PLATBY ZA ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ

  Platby, ktoré ste zrealizovali za školskú jedáleň  sa budú nahadzovať priebežne /nefunguje to automaticky/.

  Cena lístka 2. stupeň: 1,22€

  Cena lístka 3. stupeň: 1,33€

  Aby Vám stránka gamca.edupage.org  fungovala správne používajte prehliadač CHROME.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
  Grösslingová ul. 18, Bratislava 811 09
 • +421 2 529 630 97
  riaditelstvo@gamca.sk